ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

Περιοχή

Οικόπεδα 4 στρεμμάτων στο Καλαμίτσι Πρέβεζας
20.000
Οικόπεδο 331 τ.μ., Κέντρο, Πρέβεζα
200.000
Αγροτεμάχιο 10000 τ.μ., Καστροσυκιά, Ζάλογγο
400.000
Οικόπεδο - Καλαμίτσι, Πρέβεζα
80.000
Αγροτεμάχιο 5000 τ.μ. - Ελλόμενο, Λευκάδα
180.000
Αγροτεμάχιο 8068 τ.μ. - Λευκάδα, Ν. Λευκάδας
80.000
Αγροτεμάχιο 10000 τ.μ., Καστροσυκιά, Ζάλογγο
400.000
Οικόπεδο 640 τ.μ., Παραλία, Φανάρι
40.000
Οικόπεδο 6000 τ.μ., Κωστακιοί, Άρτα
85.000
Οικόπεδο 5750 τ.μ., Ζάλογγο, Ν. Πρέβεζας
30.000
Οικόπεδο 37.4181 τ.μ., Νέα Σινώπη, Ζάλογγο
50.000
Οικόπεδο 40.0021 τ.μ., Θέμελο, Φανάρι
220.000