Συχνές Ερωτήσεις

Όταν επιθυμείτε να αποκτήσετε ακίνητο σε μια άλλη χώρα προκύπτουν κάποιες ερωτήσεις που θα χρειαστεί να απαντηθούν. Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα από ερωτήσεις και οι απαντήσεις που κάνουν συχνά οι πελάτες μας.

Οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα απόκτησης ακινήτου στην Ελλάδα. Εάν κατάγεστε από κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) τότε έχετε τα ίδια δικαιώματα όπως κάθε Έλληνας πολίτης. Εάν κατάγεστε από χώρα εκτός Ε.Ε. τότε η διαδικασία αγοραπωλησίας ακινήτου είναι διαφορετική.

Προχωρώντας στην αγοραπωλησία ενός ακινήτου εισερχόμαστε υπό το ίδιο νομικό καθεστώς που ισχύει στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. Είναι απαραίτητο να προσλάβετε δικηγόρο ώστε να ελέγξει τους τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου και να εγγυηθεί πως δεν υπάρχουν νομικά εμπόδια για την απόκτηση του. O δικηγόρος σας θα έχει την ευθηνή για τις συμβολαιογραφικές πράξεις και την προετοιμασία των απαραίτητων τελικών συμβολαίων. Με την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας ο συμβολαιογράφος επιδίδει ένα αντίτυπο στο μητρώο του υποθηκοφυλακείου και κρατά ένα αντίτυπο του τελικού συμβολαίου αγοραπωλησίας στο αρχείο του. Ο συμβολαιογράφος επίσης θα σας δώσει επικυρωμένα αντίτυπα του συμβολαίου. Πριν ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία και υπογραφθεί το τελικό συμβολαίου είστε υποχρεωμένη/νος να αποκτήσετε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), θα χρειαστεί επίσης να ανοίξετε λογαριασμό σε Ελληνική Τράπεζα.

Εφόσον έχει συμφωνηθεί η αγοραπωλησία και το ύψος του τιμήματος για την απόκτηση της ιδιοκτησίας του ακινήτου, ενδείκνυται να υπογράψετε ένα προ συμφωνητικό, την προετοιμασία του οποίου αναλαμβάνουμε εμείς και υπογράφετε από εσάς. Ένα ίδιο συμβόλαιο προετοιμάζεται στην μητρική γλώσσα του αγοραστή. Δεσμεύει αγοραστή και πωλητή στο συγκεκριμένο ύψος του τιμήματος απόκτησης ιδιοκτησίας και συγκεκριμένη ημερομηνία διεκπεραίωσης της αγοραπωλησίας. Ως ημερομηνίας διεκπεραίωσης της αγοραπωλησίας θεωρούμε το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο δικηγόρος σας θα χρειαστεί για να κρίνει ότι κανένα νομικό κώλυμα δεν υφίσταται όσον αφορά τους τίτλους ιδιοκτησίας και ότι τίποτε δεν δεσμεύει την αγοραπωλησίας, όπως υποθήκες και φορολογικές υποχρεώσεις. Το ανώτατο χρονικό πλαίσιο συνήθως εκτιμάται μεταξύ 60 έως 90 ημερών.

  • Φόρος Μεταβίβασης 3%
  • Συμβολαιογραφικά Τέλη, τα οποία υπολογίζονται γύρω στο 2,5% της συνολικής τιμής της αγοραπωλησίας.
  • Αμοιβή δικηγόρου, η οποία υπολογίζεται γύρω στο 2% της συνολικής τιμής της αγοραπωλησίας συμπεριλαμβανομένου των φόρων.
  • Τη αμοιβή προς εμάς, η οποία υπολογίζεται γύρω στο 2% της συνολικής τιμής της αγοραπωλησίας, συμπεριλαμβανομένου των φόρων, ή ένα κατ ελάχιστο ποσό των 1000 (χιλίων)ευρώ

Οι φόροι ιδιοκτησίας υπολογίζονται σε σχέση με τα τετραγωνικά του ακινήτου και είναι ετήσια. Η φορολογική αξία του ακινήτου υπολογίζεται σε σχέση με την παλαιότητα και την τοποθεσία του.

Κάθε κομμάτι ιδιόκτητης γης και ακίνητο κατοχυρώνονται στο υποθηκοφυλακείο ή στο μητρώο υποθηκών. Στην Ελλάδα κάθε ακίνητο είναι freehold. Όλα τα κτίρια είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς και κάθε νεοαναγειρόμενο κτίριο έχει αντισεισμική προστασία.